Dansk våbenindustri har bevæbnet Tyrkiet i årevis

Siden 2012 har danske våbenfirmaer bevæbnet tyrkisk  https://www.militariaweb.dk/ militær med avanceret våbenudstyr for omkring 132 millioner kroner. Og flere af disse tilladelser er stadig gældende. Også den europæiske våbenindustri har save økonomiske interesser i Tyrkiet.

Danmarks største våbenfirma, Terma A/S, er blandt de få virksomheder, der åbenlyst skilter med deres eksport af militært udstyr til Tyrkiet.
FOTO: Aage Christensen


Danske våbenfirmaer har siden 2012 bevæbnet tyrkisk militær med avanceret våbenudstyr for omkring 132 millioner kroner. Det viser Justitsministeriets statistikker over udførsel af militært materiel.

Vores seneste ordre til Tyrkiet er et salg af radarsystemer til den tyrkiske flåde sidste år.
Kasper Rasmussen, kommunikationschef i Terma A/S

Det er Rigspolitiet, der står for at vurdere ansøgninger og tildele eksporttilladelserne.

I perioden fra 2012 til dags dato har Justitsministeriet givet 22 tilladelser til, at danske virksomheder kan eksportere våben og militært udstyr til Tyrkiet, oplyser Rigspolitiet til Arbejderen.

Men det er meget småt med åbenheden om den konkrete danske våbeneksport til Tyrkiet. Det er ikke offentligt, hvilke firmaer der eksporterer hvilke produkter.

“Det er ikke muligt for offentligheden at finde de konkrete tilladelser”, oplyser Rigspolitiet til Arbejderen.

EKSPORT AF RADARSYSTEMER
Der er canine undtagelser i den ellers lukkede våbenindustri. Enkelte firmaer reklamerer åbent med deres samarbejde med Tyrkiet.

Den danske radarproducent Weibel har indgået flere kontrakter om levering af militært radarudstyr til Tyrkiet. Og Terma A/S har eksporteret radarsystemer til både Tyrkiets flåde og til tyrkiske lufthavne.

I 2015 underskrev Terma A/S på en stor våbenmesse i Istanbul en kontrakt med Tyrkiets største våbenfirma, Aselsan, om levering af et elektronisk våbensystem til F-16 kampfly. Ifølge Terma A/S blev samarbejdet med Aselsan dog aldrig til noget.

Men Terma A/S producerer og eksporterer dele til F-sixteen kampfly til USA – der har solgt F-16 kampfly til Tyrkiet.

Derfor kan Terma A/S ikke udelukke, at de tyrkiske F-sixteen kampfly, der bomber kurdiske civile og soldater, er udstyret med dele udviklet af det danske våbenfirma.

– Jeg ved ikke, om der er danske dele i tyrkiske F-sixteen kampfly, siger kommunikationschef Kasper Rasmussen til Arbejderen.

Vil du undersøge det?

– Det har jeg ingen mulighed for at undersøge.

Eksporterer I andet militært udstyr til Tyrkiet?

– Vi har en naturlig løbende conversation med alle NATO-lande, herunder også Tyrkiet. Vores seneste ordre til Tyrkiet er et salg af radarsystemer til den tyrkiske flåde sidste år. Radarsystemet blev leveret sidste år.

Terma A/S henviser til, at man overholder dansk lovgivning.

– Vi følger de regler, som de danske myndigheder har udstukket om eksport af forsvarsmateriel. Det er de regler, vi skal overholde. Ifølge dansk lovgivning kan vi frit eksportere forsvarsmateriel til NATO-lande.

FN’S RETNINGSLINJER
Men det danske våbenfirma er ikke kun forpligtet til at overholde dansk lovgivning. Terma A/S er – ligesom alle andre virksomheder – også forpligtet til at overholde FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (UNGP).

FN’s retningslinjer forpligter virksomheder til at vurdere, om deres aktiviteter risikerer at føre til brud på menneskerettighederne – herunder vurdere, hvordan deres kunder (eksempelvis militær og politi) vil bruge deres våben.

Hvordan sikrer I, at de dele, som I producerer til F-16 kampfly, ikke ender med at blive brugt af krigsførende lande som eksempelvis Tyrkiet til at krænke folkeretten.

– Vi kommer det ikke nærmere. Jeg regner med, at de danske regler overholder FN’s konventioner, lyder det korte svar fra kommunikationschefen.

EU AFVISER VÅBENEMBARGO
Mandag eftermiddag mødtes EU’s udenrigsministre for at debattere Tyrkiets angreb mod Syrien.

I stedet for at vedtage en fælles bindende våbenembargo overfor Tyrkiet – som EU har indført overfor eksempelvis Kina og Rusland – nøjedes EU med at opfordre medlemslandene til at begrænse deres salg af våben til Tyrkiet, hvis de risikerer at blive brugt i krigen mod Syrien.

Konkret lyder teksten i resolutionen, at medlemslandene bør indføre “stærke nationale positioner, når det gælder våbeneksport til Tyrkiet”.

– Flere af EU’s medlemslande er også medlemmer af NATO – og dermed forpligtede af NATO’s regelsæt for våbeneksport. Vi ønsker ikke at stille disse medlemslande i en juridisk kompliceret state of affairs, fastslog EU’s udenrigschef Federica Mogherini på et pressemøde ovenpå udenrigsministermødet.

I den fælles decision beskriver EU, Tyrkiet som en “… nøglepartner for EU og en vigtig aktør i krisen i Syrien og i regionen”.

EU’s passivitet i forhold til Tyrkiet vækker vrede hos GUE/NGL-gruppen i EU-parlamentet.

– Vi må for enhver pris undgå yderligere eskalering i det nordlige Syrien, siger GUE/NGL’s vicepræsident Martin Schirdewan, der er medlem af EU-parlamentet for det tyske parti Die Linke.

– Udenrigsministerrådets beslutning om at gennemgå de militære bånd til Tyrkiet er langtfra nok. Der er brug for et umiddelbart og fuldstændigt forestall for våbeneksport. Tyrkiets angreb på kurderne er en overtrædelse af worldwide ret. Tyrkiet må straks trække sig ud af Syrien.

>> LÆS OGSÅ: Stop Tyrkiet

Den europæiske våbenindustri har save økonomiske interesser i Tyrkiet. Alene i 2017 fik EU’s våbenfirmaer næsten one thousand tilladelser til at eksportere militært udstyr til Tyrkiet.

Eksporttilladelserne har en samlet værdi af i alt 21 milliarder kroner. Samme år eksporterede EU-landene militært udstyr til Tyrkiet – heriblandt missiler – for four,5 milliarder kroner, fremgår det af EU’s seneste årlige rapport om eksport af militært udstyr fra december 2018.

Efter Tyrkiets invasion i Syrien har Frankrig, Italien, Tyskland, Finland, Norge, Holland, og Belgien bebudet, at de vil stoppe eksport af våben til Tyrkiet.

UKLAR UDENRIGSMINISTER
I det danske Folketing taler flere partier for at indføre en våbeneksportembargo mod Tyrkiet og stoppe alle tilladelser – både fremtidige og nuværende tilladelser.

Men udenrigsminister Jeppe Kofod vil kun garantere, at den danske regering ikke fremadrettet vil deliver eksporttilladelser til militært udstyr til Tyrkiet, der kan bruges i krigen mod Syrien.

Ministeren vil ikke svare på, om danske våbenfirmaer i dag eksporterer militært udstyr til Tyrkiet. Ministeren vil heller ikke svare på, om de tilladelser, som danske virksomheder allerede har fået, skal trækkes tilbage.

– Vi har indført en hård og restriktiv våbenpolitik for halvandet år siden, siger udenrigsministeren til DR.

På en p-plads i Ballerup gødes jorden for oprustning
Danske våbendele til Saudi-Arabien
Kan du lide, hvad du læser?
Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

ABONNÉR

eller giv et bidrag through

87278

17. Okt. 2019 – 10:30 17. Okt. 2019 – 12:09
VÅBENEKSPORT
ml@arbejderen.Dk
DANSK VÅBENEKSPORT TIL TYRKIET
Danske våbenfirmaers eksport af militært udstyr til Tyrkiet:

2012: 72 millioner kroner

2013: 8,6 millioner kroner

2014: 2 millioner kroner

2015: 0,6 millioner kroner

2016: 48 millioner kroner

2017: zero,four millioner kroner

2018-2019: 0,6 millioner kroner

Danmarks våbeneksport til Tyrkiet i alt i perioden 2012 til 2019: 132,2 millioner kroner

Kilde: Justitsministeriets statistikker over udførsel af militært materiel

på TwitterDine venner på fb

Nedbrændt flygtningelejr
MINISTER STILLER SIG I VEJEN: KØBENHAVN OG SØNDERBORG MÅ IKKE HJÆLPE MORIA-FLYGTNINGE
FLYGTNINGE
Både Københavns Kommune og Sønderborg Kommune har vedtaget, at de gerne vil tage imod flygtninge fra Moria-lejren. Men udlændinge- og integrationsministeren vil ikke ikke give dem lov til at hente de determined flygtninge til beskyttelse i Danmark.

Markerer FN’s fredsdag
Aalborg sætter fred på skoleskemaetFRED
I Aalborg er skoleelever, børnehavebørn, symfoniorkestret, boligforeningen, fagforeninger og fredsbevægelsen gået sammen for at sætte fokus på FN’s Internationale Fredsdag og budskabet om fred i verden.

Landmænd stævner staten over Baltic Pipe-gasledning
BALTIC PIPE
En gruppe landmænd har hyret en advokat og stævnet det statsejede Energinet. Baltic Pipe-gasledningen gavner ikke Danmark og almenvellet. Derfor kan staten ikke ekspropriere deres jord, mener landmændenes advokat.

Midt i klimakrisen stiger Danmarks olie- og gasproduktion eksplosivt
KLIMA
Energistyrelsen forudser i new york prognose, at den danske olieproduktion vil stige med 28 procent frem til år 2024, og gasproduktionen vil blive tredoblet. Den voldsomme stigning i olieproduktionen skyldes, at Tyrafeltet i Nordsøen er blevet renoveret – med milliardstøtte fra den danske stat.

Mere øremærket forældreorlov til mænd fremmer ligestilling
LIGESTILLING
Når mænd holder forældreorlov, fremmer det ligestilling, og det er også godt for løn og karriere. Derfor foreslår Kommunistisk Partis kvindegruppe mere øremærket barsel til fædre.

Rapport fra Bilkommission
EU stikker kæp i hjulet på dansk omstilling til elbilerKLIMA
Danmark kunne nemt understøtte flere elbiler på vejene, hvis de forurenende diesel- og benzinbiler blev forbudt. Men EU står i vejen. Det fremgår af rapporten fra den såkaldte Bilkommission, som blev fremlagt mandag.
EU’s brintstrategi åbner op for fossilgas som del af fremtidens energiforsyning
Sorte aftryk på Grøn Pagt: EU-kommissionen holdt 151 møder med industrien om klimaplan

Fædres involvering i deres små børn gavner børnenes udvikling
LIGESTILLING
Ny forskning viser, at fædres involvering i deres små børn kan have en særlig gavnlig effekt på barnets udvikling, og mere fædreorlov i børnenes tidlige år kan have wonderful effekter senere i livet.

Klimaaktivister på gaden i fireplace byer
KLIMA
I lørdags gik flere tusinde klimaaktivister på gaden i København, Aalborg, Aarhus og Silkeborg for at fastholde presset på politikerne. Det er ikke nok med en klimalov – der skal også coping with bag ordene, lyder budskabet fra aktivister og organisationer.

Medicinalindustrien kom below beskydning på konference om forsyningssikkerhed
COVID-19
Der er problemer med manglende forsyningssikkerhed for medicin og med alt for høje priser. Hvad er løsningen på det problem? Skal vi sikre offentlig produktion af medicin? Det blev diskuteret i fredags, hvor Enhedslisten havde inviteret til konference.

Regeringen affejer kritik fra Torturkomité, vil ikke forbedre forhold i asylfængsel
FLYGTNINGE
Anbefalinger til forbedringer fra Europarådets Torturkomité er ikke juridisk bindende. Derfor har justitsminister Nick Hækkerup ikke tænkt sig at følge størstedelen af anbefalingerne til at forbedre forholdene i Ellebæk, hvor asylansøgere sidder fængslet.

Forsker i opråb til regeringen: Sæt fredsforskning på finansloven
FRED
Der er masser af arbejde at få, hvis du er klar til at gå i krig eller forske i krig. Men hvis du vil forske i fred, må du tage til udlandet for at arbejde eller studere. Fredsforsker håber på, at regeringen vil sætte fredelig konfliktløsning på finansloven, så Danmark igen kan få viden om alternativerne til krig.

Frank Jensen giver velfærdslunser for at få Lynetteholm og havnetunnel igennem
BUDGET 2021
Minimumsnormeringer og løft af socialområdet i København bliver brugt til at få aftalen om Lynetteholm og havnetunnel igennem uden nogen form for folkelig debat.

Når journalistisk indhold afspejler logevenners interesser
MAGT
Militærindustrien og hæren er flot repræsenteret i VL-gruppe 1, der også tæller Berlingskes chefredaktør. Kan det skabe problemer med troværdigheden og den journalistiske etik?

Udlændinge tvinges til at bo i coronaramt asylcenter
ASYLPOLITIK
Afviste asylansøgere bliver tvunget til at bo på landets asylcentre, der er potentielle corona-smittebomber. På Kærshovedgård har man allerede oplevet to udbrud. SOS Racisme kræver, at regeringen dropper kravet om, at afviste asylansøgere skal opholde sig i asylcentrene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *